12-01-2012  De EU en de VS zijn op de Trans-Atlantische Economische Raad van 29 november 2011 overeengekomen elkaars programma’s voor veilige handel wederzijds te erkennen. Hierdoor worden douaneprocedures vereenvoudigd en Trans-Atlantische economische banden versterkt. Onlangs is bekend geworden dat deze erkenning operationeel wordt in juni 2012.

AEO en CTPAT

Het Europese programma voor Authorized Economic Operator (AEO) en het Amerikaanse equivalent CTPAT zorgen ervoor dat de gecertificeerde bedrijven kunnen profiteren van snellere en eenvoudiger douaneprocedures.

Grote voordelen

Wederzijdse erkenning heeft grote voordelen voor gecertificeerde bedrijven en handelaren: lagere kosten, minder vertragingen en bureaucratie, meer gemak en voorspelbaarheid van goederenstromen en nieuwe handelsmogelijkheden.

Reële risico’s

Het betekent ook dat de Douane aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zich meer kunnen concentreren op reële risico's, waardoor de veiligheid in de keten toeneemt.