12-12-2012  De Douane heeft op 5 december de nieuwe AEO-richtlijnen in het Nederlands gepubliceerd. De ervaringen die sinds 2008 zijn opgedaan met de afgifte van en het toezicht op AEO-certificaten zijn in de teksten verwerkt.

Bijlage

Ook de bijlage met de vragenlijst is gewijzigd. De nummering is veranderd en de opgedane ervaringen hebben geleid tot een uitbreiding van de praktijkvoorbeelden. De nieuwe richtlijnen zijn vinden op de website van de Douane.

Formulier

In het verlengde hiervan is ook het formulier samenvatting AEO-Self-assessment gewijzigd. Dit formulier moet als verplichte bijlage bij de aanvraag worden ingediend. Dit nieuwe formulier staat ook op de website van de Belastingdienst. Het oude formulier kan niet meer worden gebruikt.

Meer informatie

Ondernemers die vragen hebben over deze wijzigingen of over AEO in het algemeen kunnen contact opnemen met EVO, Dennis Heijnen.