Zoetermeer, 11 september 2013

Organisaties: Amsterdam doet recht aan kwetsbare positie ondernemers

Het afblazen van een geplande Amsterdamse milieuzone is goed voor ondernemers in en om Amsterdam. Dit stellen verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), MKB-Nederland, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel (KvK) Amsterdam in een eerste reactie op het besluit.

De Amsterdamse wethouder Eric Wiebes maakte vanmorgen bekend af te zien van een milieuzone voor bestel- en personenauto’s omdat deze maatregel ‘het halen van de normen naar schatting slechts drie tot zes maanden dichterbij zou brengen tegen enorme maatschappelijke kosten’, aldus de wethouder.

Afspraken

De ondernemersorganisaties hebben met het gemeentebestuur afgesproken een gezamenlijk pakket aan maatregelen uit te werken dat niet alleen bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit en het klimaat, maar ook innovatie richting slimmer en schoner vervoer stimuleert. Daarbij moet optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die Green Deals, het Energieakkoord en flankerend gemeentelijk beleid bieden. Bijvoorbeeld door verkeersdoorstroming en beter ruimtegebruik. Nog dit jaar komt het bedrijfsleven met een concreet maatregelenpakket met duidelijke doelstellingen en tijdlijnen.

Ondernemers

Met de vandaag door de wethouder gepresenteerde alternatieve maatregelen doet Amsterdam recht aan de kwetsbare positie van ondernemers. Het bedrijfsleven heeft steeds betoogd dat een milieuzone een draconische maatregel is die bedrijven op korte termijn in de problemen brengt. Ondernemers lopen immers óf omzet mis (omdat bestelauto’s de stad niet meer in kunnen) óf moeten investeren in een nieuw(er) voertuig. Juist in deze economisch moeilijke tijd zou dat voor veel bedrijven de nekslag kunnen zijn.