Steeds meer bedrijven verleggen hun supply chain, al dan niet tijdelijk

Leestijd 2 minuten

06-09-2021  Het aandeel bedrijven dat zegt nog steeds last te hebben van de impact van de coronacrisis op hun bedrijfsvoering, is in augustus verder afgenomen naar 33 procent. In juli gaf nog 37 procent van de bedrijven aan geraakt te zijn door de pandemie, en begin dit jaar was dit nog 50 procent. Ook de cijfers over augustus geven weer aan dat het herstel wordt bemoeilijkt door verstoringen in de supply chain. Die is verder verslechterd. Hierdoor lopen problemen met levertijden op (in juli door 52 procent van de respondenten genoemd, in augustus door 66 procent). Verstoringen in de logistiek blijven op eenzelfde (hoog) niveau. Dit blijkt uit de maandelijkse Corona Export Monitor van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersvereniging evofenedex.

Omgekeerd is het aantal bedrijven dat juist zegt te profiteren van de coronacrisis toegenomen van 18 procent in juli naar 21 procent in augustus. Dit cijfer bereikt daarmee het hoogste niveau sinds het begin van de crisis. “De tendens van een langzaam normaliserende export zien we terug in de cijfers over augustus. Die bevestigen het beeld dat we van onze leden krijgen. Al dient wel opgemerkt te worden dat het herstel niet gelijkmatig over alle sectoren verdeeld plaatsvindt. Grondstoffen, chemie, materialen en machines zien inderdaad die positieve ontwikkeling, maar delen van de groothandel, (klein) metaal, bouw en leisure hebben het in sommige gevallen nog steeds zwaar”, aldus Rob Zomer, manager Internationaal Ondernemen van evofenedex.

Maak goede afspraken

“We verwachten dat deze situatie nog wel even zo blijft en wellicht nog verslechterd. Economieën trekken aan en dit zet sourcing en de capaciteit bij vervoersmodaliteiten onder druk”, zegt Zomer. “Maak daarom goede afspraken met je afnemers over coulance bij vertraagde leveringen of dek dat goed af in je voorwaarden. En maak bespreekbaar wat te doen met hogere vervoerskosten.”

Steeds meer bedrijven verleggen hun supply chain, al dan niet tijdelijk. Van de 10 eerstgenoemde landen naar waar de supply chain wordt verlegd, zijn er 9 in Europa. Tot slot verwacht inmiddels een meerderheid van de ondervraagde bedrijven (55 procent) dat we ook in 2022 nog te maken zullen hebben met de naweeën van de coronapandemie.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder