29-05-2017  De invoerrechten op diverse producten uit Sri Lanka is verlaagd naar 0%. Het gaat met name om textiel, kleding, plantaardige producten en bereid voedsel.

APS+-status

Reden van de verlaging van deze tarieven is het toekennen van de APS+-status aan Sri Lanka. evofenedex is een pleitbezorger van afschaffing van invoerrechten en juicht de APS+-status daarom toe. Volgens evofenedex leidt afschaffing van invoerrechten tot een gelijk speelveld tussen landen, met eenvoudiger en eerlijke handel tot gevolg.

Handelspreferentie

Via het APS verleent de EU sinds 1971 handelspreferenties aan ontwikkelingslanden. Importeurs uit de EU betalen lagere invoerheffingen voor producten uit APS-landen. Het APS kent drie verschillende regelingen met uiteenlopende verlaagde tarieven. Het betreft de algemene APS-regeling, het APS+ en de regeling Everything But Arms (EBA) voor de minst ontwikkelde landen. Het APS+ is een speciale regeling om duurzame ontwikkeling en goed bestuur in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Producten

In annex V van de Europese verordening is te zien welke producten onder het APS+ vallen.