06-02-2015  De Afsluitdijk gaat maximaal tien weekenden dicht voor wegverkeer. De reden voor afsluiting van dit stuk A7 is dat er nieuwe hefschuiven in de spuisluizen bij Den Oever moeten worden geplaatst. Deze klus vindt tussen 2017 en 2021 plaats. EVO, logistiek belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, zegt nog niet geconsulteerd te zijn hierover. Er zijn Kamervragen gesteld.

Inventarisatie

EVO geeft aan de komende week een inventarisatie te maken van de door de afsluiting te verwachten problemen bij bedrijven. Als blijkt dat grote ladingstromen hierdoor verlegd moeten gaan worden, zal EVO zich bij Rijkswaterstaat en de Tweede Kamer verder hard maken voor een wijziging van plannen.

Meldpunt

EVO leden die door de maatregel geraakt worden, kunnen te verwachten problemen melden bij EVO-Ledenservice op telefoonnummer 079 346 7 346 of via het e-mailadres ledenservice@evo.nl