04-10-2013  Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de Wijkertunnel (A9) bij Beverwijk. De tunnel is per rijrichting één weekend in oktober afgesloten.

Afsluitingen

  • Vanuit Alkmaar richting Amstelveen is de Wijkertunnel afgesloten van vrijdag 11 oktober 20.00 uur tot maandag 14 oktober 5.00 uur.
  • Vanuit Amstelveen richting Alkmaar is de Wijkertunnel afgesloten van vrijdag 18 oktober 21.00 uur tot maandag 21 oktober 5.00 uur.

Omleidingsroute

Doorgaand verkeer wordt in de weekenden omgeleid via de A22 en de Velsertunnel. Vanwege extra drukte op de omleidingsroutes moeten weggebruikers rekening houden met een extra reistijd van dertig minuten.

Hinder

Tijdens de werkzaamheden is de Wijkertunnel (A9) per rijrichting  steeds één weekend afgesloten tussen de knooppunten Velsen en Beverwijk. Op de lokale wegen richting De Bazaar en de meubelboulevard Beverwijk verwacht Rijkswaterstaat extra drukte. Verkeersregelaars leiden het verkeer ter plaatse in goede banen. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Overige werkzaamheden A9

Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken heeft Rijkswaterstaat verschillende werkzaamheden aan de A9 in hetzelfde weekend gepland.

  • Van vrijdag 18 oktober 20.00 uur tot zaterdag 19 oktober 06.00 uur wordt ook iets noordelijker gewerkt aan de A9, vanaf de aansluiting A9/A22 tot aan afrit 9 Heemskerk. Daar zijn rijstroken afgesloten. Het verkeer moet ook hier rekening houden met vertraging. Tevens is oprit 8 bij Beverwijk afgesloten in de richting van Alkmaar.

Gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt overigens nog een bijzondere omleiding. De Wijkertunnel is namelijk ingedeeld in tunnelcategorie C, maar de omleiding van het reguliere verkeer verloopt via de Velsertunnel welke valt onder categorie D. Een aantal gevaarlijke stoffen mag dus niet door de tunnel. Deze transporten worden via een veerpont naar de andere zijde van het Noordzeekanaal vervoerd.