Afspraken Europees mobiliteitspakket staan haaks op groene ambities Timmermans

Een belangrijke nieuwe maatregel is de return home-verplichting voor vrachtauto’s

16-12-2019  evofenedex heeft met enige teleurstelling kennisgenomen van de definitieve afspraken uit het mobiliteitspakket, waarover in Europa afgelopen week een akkoord is bereikt. Een belangrijke nieuwe maatregel is de return home-verplichting voor vrachtauto’s, die gaat leiden tot lege kilometers. Dit staat haaks op de plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans, die juist ook afgelopen week een stevige en ambitieuze Green Deal heeft gepresenteerd om het transport in de komende jaren te verduurzamen.

Er zijn grote capaciteitstekorten in Europa op het gebied van vrachtauto’s en chauffeurs. Daarom is het noodzakelijk dat deze middelen en mensen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. “Het is voor handels- en productiebedrijven niet uit te leggen dat zij aan de ene kant stevig moeten verduurzamen en hun logistieke ketens optimaliseren, maar anderzijds maatregelen voor de kiezen krijgen die dit alleen maar moeilijker maken. Dat is echt een gemiste kans, waar wij de onderhandelaars continu op hebben gewezen”, aldus Machiel van der Kuijl, algemeen directeur evofenedex. “Wij roepen de nieuwe Europese Commissie bij het uitwerken van de Green Deal dan ook op deze fout te herstellen, en ondernemers niet een nauwelijks uitvoerbare verduurzamingsopgave voor te schotelen”.


Over de afspraken, die moeten leiden tot een sociale en eerlijke transportmarkt, is een aantal jaren onderhandeld. Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben donderdag deze onderhandelingen afgerond. Zij zijn overeengekomen dat het voertuig waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd eens per 8 weken moet terugkeren. Deze verplichting is aanvullend op de maatregel dat de chauffeur eens per drie weken verplicht naar huis gaat, wat in noodzakelijke gevallen ook zonder voertuig kan worden opgelost. Daarom beknelt de verplichte terugkeer van het voertuig de flexibiliteit van de logistieke ketens waardoor het efficiënt plannen van wegtransport extra moeilijk en duurder wordt.


Daarnaast kan deze verplichting leiden tot een reverse modal shift. Een vrachtauto wordt door de verplichting nu mogelijk beladen met lading van het spoor, omdat deze anders leeg terug moet rijden. Kortom, door de verplichte terugkeer wordt de flexibiliteit om gebruik te maken van duurzamere modaliteiten, zoals het spoor en de binnenvaart, beperkt.


Het akkoord over de maatregelen valt samen met de nieuwe ambitieuze verduurzamingsplannen van de Europese Commissie, waar juist actief ingezet wordt op een stevige modal shift in de komende jaren van de weg naar spoor en binnenvaart om transportbewegingen verder te verduurzamen. Een uitdagende ambitie die door het akkoord op het mobility package nóg moeilijker te realiseren is.


Het mobiliteitspakket wordt in de komende maand geformaliseerd door het Europees Parlement en de Europese Raad. De plannen voor de Europese Green Deal, die mede moeten leiden tot een verduurzaming van het transport, worden komend jaar verder uitgewerkt.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder