19-02-2016  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Overijssel hebben afspraken gemaakt voor het verbeteren van de brug- en sluisbediening op de Twentekanalen en Noord-Overijssel.

Op afstand

Afgesproken is om vanaf 2018 bruggen en sluizen op afstand te gaan bedienen. Voor de periode 2016-2017 is in het kader van het programma Beter Benutten afgesproken dat flexibele, meer vraaggestuurde bediening wordt toegepast in de regio’s Zwolle-Kampen-Meppel en Twente.

Verstoring logistiek proces

Enkele jaren geleden kondigde Rijkswaterstaat aan dat de bediening van bruggen en sluizen op specifieke tijdstippen op het Twentekanaal en Meppelerdiep niet meer mogelijk was door bezuinigingen op personeel. Het logistieke proces van handels- en productiebedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water dreigde daardoor ernstig verstoord te raken. EVO heeft zich in overleg met organisaties van schippers, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat ingespannen voor een aanvaardbaar bedieningsniveau.

Bedientijden

Door de bediening op afstand vanaf sluis Eefde krijgen sluis Delden en sluis Hengelo in de toekomst dezelfde bedientijden als sluis Eefde. In de regio Zwolle-Kampen-Meppel worden vanaf 2018 verschillende gemeentelijke bruggen op afstand bediend vanuit de Meppelerdiepsluis en Spooldersluis.

Kosten

Met de afspraken die nu zijn gemaakt, is een eerste stap gezet richting een 24/7-bediening van de sluizen en bruggen in Overijssel. In de regio Twente betalen de provincie Overijssel  en het Rijk ieder de helft van de kosten, die ruim 2 miljoen euro bedragen. Voor de regio Noord-Overijssel dragen Rijk, de provincies Drenthe en Overijssel en gemeenten gezamenlijk 1 miljoen euro bij om dit project te realiseren.