23-05-2012  Veel EVO-leden hebben last van terugkerende problemen met bepaalde douanediensten. Het gaat dan om bijvoorbeeld lange wachttijden voordat een controle plaatsvindt, gebrekkige kennis bij een controlerend ambtenaar, een gebrekkige terugkoppeling of een teveel van dezelfde soort controles.

Achterban

Eerder al is door de douane erkend dat deze problemen er zijn. Toch blijven hierover vanuit de achterban van EVO klachten komen. Daarom hebben EVO en de douane besloten tot het opstellen van een zogenoemd spoorboekje.

In dit boekje zijn meetmomenten opgenomen. Dat betekent dat heldere doelen gesteld zijn over hoe de situatie nu is, en waar naartoe gewerkt wordt. Behalve de genoemde hindernissen, wordt in het boekje onder meer ook aandacht besteed aan een betere communicatie en het investeren in goed douanepersoneel.

Kwaliteit

Volgens EVO zal het spoorboekje de kwaliteit van de douane, en daarmee van Nederland als distributieland, flink verhogen.