06-07-2012 De partners in het Kennisakkoord Logistiek HBO lanceren voor het studiejaar 2012-2013 een nieuw initiatief: de Afstudeertafel. De Afstudeertafel brengt een groep afstuderende HBO-studenten logistiek binnen hetzelfde deelgebied maandelijks samen om inzichten te delen, elkaar kritisch te bevragen over de gekozen aanpak en om elkaar te helpen bij vragen of problemen die zich voordoen bij de afstudeeropdracht.

Begeleiding

De ambitie is dat er in het komende studiejaar drie Afstudeertafels van de grond komen. De eerste voor 2012-2013 is al bekend, die richt zich op ‘Warehouse process improvement’. De begeleiding van deze eerste Afstudeertafel is in handen van Hogeschool Windesheim, al kunnen geïnteresseerde bedrijven of afstudeerders door heel Nederland zich inschrijven.

Andere Afstudeertafels kunnen door groepen bedrijven worden geïnitieerd of worden op initiatief van studenten met overlappende thematiek in hun afstuderen ingevuld. Na afloop van de afstudeerperiode worden nieuwe studenten en meer bedrijven bij de thema’s gezocht voor een volgende afstudeerperiode.

Geïnteresseerden

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij Hogeschool Windesheim, die de Afstudeertafels coördineert. Dit geldt voor zowel bedrijven die al een afstudeerstageplaats voor 2012-2013 hebben ingevuld als voor bedrijven die nog op zoek zijn naar afstudeerders.

Met de Afstudeertafels leveren de partners in het Kennisakkoord een bijdrage aan twee doelstellingen van het Topteam Logistiek: betere kennisdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven én het stimuleren van de instroom van logistieke professionals. De partners in het Kennisakkoord benadrukken dat de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens van de bedrijven waarbinnen de stages plaatsvinden gewaarborgd blijft.

Loket geïnteresseerde bedrijven

Loket geïnteresseerde afstudeerders