06-01-2015  In samenwerking met TLN, Beurtvaartadres en Afvalkennis.nl organiseert EVO op 5 februari het congres ‘Transport van Afval’. Tijdens dit congres wordt uitvoerig stil gestaan bij de problematiek die de Europese Verordening voor grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen (EVOA) oplevert.

De EVOA blijkt een grote belemmering voor het internationale handelsverkeer van waardevolle grondstoffen. Dit werd onlangs nog onderstreept door het Bureau of International Recycling, een wereldwijde associatie van bedrijven en federaties actief in het herwinnen van grondstoffen. Met regelmaat worden transporten met hoogwaardige secundaire grondstoffen gestopt en teruggezonden naar het land van herkomst.

Grote problemen

Dit gebeurt niet omdat de kwaliteit van de grondstoffen niet op orde is, maar omdat bijbehorende documenten, zoals de zogenaamde bijlage VII, ‘foutief’ zijn ingevuld. In steeds meer landen in de EU leidt dit tot problemen.

Verschillend geïnterpreteerd

Een voorname oorzaak is het feit dat de documenten verschillend worden geïnterpreteerd in de diverse landen. Daarnaast zien we dat in veel landen andere eisen gelden voor het vervoer van afvalstoffen. Elektronische begeleidingsformulieren kunnen een oplossing zijn voor deze groeiende problematiek.

Meer informatie

Tijdens het congres staan wij hier uitvoerig bij stil. Meer informatie over dit congres

Meer informatie over dit congres