23-10-2015  Het Afvalfonds Verpakkingen bericht in haar laatste nieuwsbrief dat het verpakkende bedrijfsleven vanaf 2016 ook eenmalige logistieke hulpmiddelen zullen moeten registreren, zodat daarvan in 2017 aangifte gedaan kan worden.

De bedoeling hiervan is om de inzameling en recycling van deze 'verpakkingen' beter in kaart te brengen. Vooralsnog wordt hier geen tarief aan gehangen. Achtergrond is de vrees dat er teveel logistieke hulpmiddelen direct in de afvalfase terechtkomen. EVO heeft grote twijfels daaromtrent gezien de kosten van deze logistieke  hulpmiddelen die veel en vaak herbruikt worden

Uitgezonderd

Mede dankzij EVO zijn tot nu toe logistieke hulpmiddelen uitgezonderd van de registratie en de afvalbeheerbijdrage, ook in het voorgaande systeem toen het nog ging om de verpakkingenbelasting.

Op de website van het afvalfonds verpakkingen is aangegeven welke verpakkingen hieronder vallen. Voorbeelden van logistieke hulpmiddelen zijn pallets, palletboxen, vaten, groentekratten, big bags, grote dozen en nog heel wat meer.

Vraagtekens

EVO zet grote vraagtekens bij nut en noodzaak van dit voornemen en vreest voor forse toename van administratieve lasten. Leden die denken hiermee geconfronteerd te worden, kunnen hun zorgen aangeven zodat EVO dit mee kan nemen in een reactie naar het Afvalfonds Verpakkingen.