09-05-2017  De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert streng op de naleving van de afvalstoffen- en gevaarlijke stoffenregelgeving. Dat is voor bedrijven knap lastig, want omdat er een wirwar van regels bestaat is het lastig om je eraan te houden. De afvalstoffen- en gevaarlijkestoffenregelgeving blijken voor menig bedrijf een complexe materie, vertelt beleidsadviseur Danielle Gevers Deynoot van evofenedex. “Sommige afvalstoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu, zoals accu’s, medische afvalproducten en dergelijke Inzamelaars, vervoerders of verwerkers van gevaarlijk afval moeten zich daarom houden aan de veiligheidsregels van de vervoerswetgeving gevaarlijke stoffen. Maar die regels zijn maar al te vaak niet bekend. En nog minder wordt onderkend dat er sprake is van gevaarlijke stoffen.”

Complexiteit

De oorzaak van alle onduidelijkheid ligt volgens Gevers Deynoot vooral bij het feit dat bedrijven bij het transport niet alleen te maken hebben met de afvalstoffenwetgeving. Ook de ADR-regelgeving is van toepassing. En dat leidt er dan weer toe dat er zo twee manieren voor het indelen van stoffen en mengsels zijn. Om het geheel nog wat moeilijker te maken, hebben deze regels in beginsel niets met elkaar te maken. Maar de regels kunnen wel tegelijkertijd naast elkaar van toepassing zijn en voor een deel toch ook nog overlap vertonen. “Door deze verwarring worden bij de indeling volgens het ADR nogal eens fouten gemaakt. Met alle risico’s en gevolgen voor de aansprakelijkheid bijvoorbeeld bij het gebruiken van verkeerde verpakking of verkeerde symbolen. Ook heeft de inspectie vermeld om prioriteit te geven aan de naleving van de regels rondom het vervoer”, vult Gevers Deynoot aan.

Fouten

Ook de indeling op zichzelf van gevaarlijke afvalstoffen blijkt bijzonder lastig en foutgevoelig te zijn. Het gebruiken van de afvalstoffencode moet bijvoorbeeld aangeven of een afvalstof gevaarlijk is of niet. Echter, de afvalstoffencodes voor gevaarlijk afval zijn in de Europese Lijst Afvalstoffen aangegeven met slechts een sterretje. Dat geeft geen duidelijkheid over de wetgeving rond opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. De complexiteit rondom deze materie bereikt zijn hoogtepunt wanneer de afvalstoffen naar het buitenland worden vervoerd.  In Duitsland bijvoorbeeld kan de regelgeving zelfs verschillen per gemeente, wat een transport naar een oostelijk gelegen stad als Neurenberg bijna onmogelijk maakt.

Voorlichtingsbijeenkomst

Hoog tijd dus voor licht in de duisternis. Op 31 mei 2017 organiseert evofenedex een voorlichtingsbijeenkomst over afvalstoffen. Bezoekers wordt in één ochtend bijgepraat over bovenstaande problematiek en leren hoe medewerkers op de juiste manier kunnen omgaan met afvalstoffen. Ook komt de regelgeving en het beleid van Europa aan bod.