29-11-2011  De afvoer van de Rijn is in de afgelopen week verder afgenomen. Op 28 november bedroeg de afvoer bij Lobith om 7.00 uur 795 kubieke meter per seconde met een waterstand van 6,91 meter boven NAP.

Dit is nog maar één centimeter boven de laagst gemeten waterstand sinds het begin van de metingen. De laagste waterstand (6,90 meter boven NAP ) werd gemeten in augustus 2003.

Bodem Rijn daalt

De afvoer is nog lang niet de laagste die ooit is gemeten. Dat komt doordat de bodem van de Rijn in de loop der jaren is gedaald. Hierdoor hoort bij dezelfde afvoer een steeds lagere waterstand. De laagste gemeten ijsvrije afvoer was 620 meter per seconde, deze trad op in 1947.

Meer informatie staat in het Droogtebericht van Watermanagementcentrum Nederland.