20-08-2013  Agentschap NL vraag ondernemers nieuwe ideeën in te sturen als aanvulling op de Milieulijst. Dit kan tot 1 september aanstaande. Uit bestaande en nieuwe ideeën wordt de nieuwe Milieulijst 2014 samengesteld.

Investeren

Op deze lijst staan honderden innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Hierin kunnen ondernemers vervolgens fiscaal voordelig investeren via de MIA\Vamil-regeling.

Criteria

Agentschap NL toetst de voorstellen aan een aantal criteria om te bepalen of het idee past in de MIA\Vamil-regeling. Zo is fiscaal voordeel pas toegestaan bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer. Ook moet bijvoorbeeld de techniek een betere milieuprestatie hebben dan gangbaar op de markt. Verder maken technieken die bijdragen aan 'Groene groei' een grotere kans om op de lijst te komen.

Stimuleringsregelingen

MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen bedrijven tot 36 procent van de kosten van een milieu-investering in mindering brengen op de fiscale winst.

Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Daardoor vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar.

Stappenplan

Een uitgebreid stappenplan voor het indienen van nieuwe voorstellen staat op de website van Agentschap NL.