De vereniging van verladers en exporteurs evofenedex roept de Tweede Kamer in aanloop naar het algemeen overleg Scheepvaart op om géén verplichte veiling van vracht voor de binnenvaart in te voeren.

Proef

De Tweede Kamer vroeg in februari in een motie om te starten met een tweejarige proef met een ‘AGORA-veiling’ voor vrachten in de spotmarkt. Volgens evofenedex is AGORA niet dé oplossing voor de problemen waarmee de binnenvaartsector te maken heeft. Een verplicht veilingsysteem zorgt niet automatisch voor een stabielere markt, meer vergroening en minder leegvaren.

Initiatieven in de markt

De verladers zijn bang dat een verplicht veiling zal leiden tot een meer grillige markt. evofenedex ziet wel voordelen in een veilingsysteem. Het zorgt voor meer transparantie in de markt en het vormt een laagdrempelige manier om vracht aan te bieden. In de markt zijn al dergelijke initiatieven ontstaan. Dat vindt evofenedex een prima ontwikkeling, maar een verplichte veiling vanuit de overheid is voor evofenedex onbespreekbaar.

Vergroening

Verladers zien dat zaken als stabielere prijzen en vergroening vooral tot stand komen op het moment dat er wordt samengewerkt. Evofenedex-leden hebben zeer goede ervaringen met binnenvaartcoöperaties. Wanneer binnenvaartschipper en verlader een lange termijn relatie aangaan komen investeringen voor innovatie en vergroening eerder van de grond.