06-01-2015  Aan het begin van het nieuwe jaar wordt ongeveer de helft van alle invoeraangiftes in AGS2 verwerkt. Het systeem is daarmee inmiddels aardig in gebruik bij het bedrijfsleven. Het oude systeem DSI blijft voorlopig in de lucht totdat alle problemen zijn opgelost. De overgang op AGS is voor alle betrokken partijen even wennen. AGS leverde niet alleen technische problemen op, maar vereiste ook meer nauwkeurigheid bij het doen van de aangiften. Dit zorgde voor een aangepast werkproces en het zorgde ervoor dat in het begin nogal gemopperd werd over AGS. Maar nu iedereen eraan gewend raakt wordt het systeem over het algemeen als prettig ervaren. In 2015 worden ook de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van AGS3, als vervanger van DSU. Aan het einde van het jaar moeten de eerste tests worden uitgevoerd.

UCC

De uitvoeringsbepalingen van het UCC worden in mei van dit jaar vastgesteld en gepubliceerd. De komst van de UCC zal gevolgen hebben voor vergunninghouders en vereist verschillende IT aanpassingen. Fenedex en EVO voerden in 2014 al regelmatig overleg met de douane over de wijze waarop deze nieuwe wetgeving in Nederland wordt geïmplementeerd. Dat het bedrijfsleven maximaal wordt gefaciliteerd is daarbij het uitgangspunt. In 2015 zal er ook veel worden gedaan aan voorlichting van het bedrijfsleven. EVO en Fenedex zullen daarin een belangrijke rol spelen.

Trade Facilitation akkoord

De WTO onderhandelingen over het multilaterale Doha-akkoord bereikten een hoogtepunt in december 2013. Het zogenaamde Bali-akkoord maakt douaneprocedures en andere procedures aan de grens minder complex. Belangrijk onderdeel van het akkoord is een structureel overleg tussen overheid en bedrijfsleven. In Nederland is dit goed geregeld, maar in andere landen kan dit nog een stuk beter.

Gedurende 2015 moeten alle WTO-landen het akkoord goedkeuren. Het is aan het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid om te laten zien welke voordelen daarmee te behalen zijn. Fenedex en EVO voeren hierover regelmatig overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken.