17-12-2014  Het Europees Parlement en de lidstaten hebben een compromis bereikt over het voorstel voor de nieuwe tekst van de Richtlijn maten en gewichten. De voor EVO- en ESC-leden belangrijkste kwestie, namelijk grensoverschrijding met 44-ton-combinaties en langere en zwaardere voertuigcombinaties (lzv’s) is niet in de discussies meegenomen. Hiervoor wordt eerst een Europese studie uitgevoerd.

Aerodynamica en passieve veiligheid

De grootste veranderingen zijn te vinden op het terrein van aerodynamica en de passieve veiligheid van voertuigen. Op het terrein van de gewichten mag bij het gebruik van accu’s voor de elektrische aandrijving van voertuigen het gewicht met één ton stijgen. Intermodaal vervoer wordt enigszins bevorderd door het toestaan van 15 centimeter langere voertuigen bij vervoer van 45-voetscontainers. Gezien de tijd die nodig is voor de technische wijzigingen, treden de maatregelen in werking tussen 2017 en 2022.

Cabinematen

Er is geen overeenstemming bereikt over de verandering van de maten van de cabine om brandstof te besparen. De verkeersministers en het Europees Parlement vinden dat de Europese Commissie deze niet zelfstandig kan vaststellen; zij vinden dat het Europees Parlement en de lidstaten meer invloed moeten kunnen uitoefenen voor deze wijziging. Dit standpunt leidt tot een vertraging in de besluitvorming van meerdere jaren. De totale brandstofbesparing die door het volledige pakket aan maatregelen kan worden bereikt, bedraagt 10 procent.

Het Europees Parlement stemt waarschijnlijk in de week van 12 januari over het voorstel.