06-11-2015  Er komen praktische, werkbare regels voor de nieuwe weegverplichting voor containers. Hierover heeft EVO gisteren een akkoord bereikt, na anderhalf jaar onderhandelen met ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de douane, expediteurs, terminals, reders en vervoerders.

Weegverplichting

De weegverplichting voor containers van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) gaat in per 1 juli 2016. De verplichting moet de veiligheid op zee verbeteren door het aantal containers dat overboord slaat te verminderen. Elk land vult de IMO-regels zelf in.

EVO maakte zich hard voor werkbare regels in Nederland, want de verantwoordelijkheid voor het opgeven van het juiste containergewicht, ligt bij haar leden. Containers van verladers die een onjuist geverifieerd gewicht opgeven, mogen niet aan boord.

Voorwaarden

EVO heeft zich tijdens de onderhandelingen hardgemaakt voor drie voorwaarden:

  • praktische en uitvoerbare regels die het werk van verladers niet remmen
  • zo snel mogelijk duidelijkheid zodat verladers zich kunnen voorbereiden
  • internationale afstemming omdat verladers im- of exporteren

Aan deze drie voorwaarden is voldaan; zie de bijlage ‘Hoofdlijnen regeling wegen containers’ (pdf) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin alle afspraken staan.

Veelgestelde vragen

EVO werkt nog aan een lijst met veelgestelde vragen met praktische antwoorden. Ook organiseert EVO voor haar leden begin 2016 voorlichtingsbijeenkomsten, waar eventuele vragen aan de orde komen.