Verkeerd signaal na verlaging van vorig jaar

Leestijd 2: minuten

23-12-2021  Het tarief voor de tachograafkaart stijgt in 2022 zeer waarschijnlijk van 93 naar 95 euro. Dit heeft demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser onlangs voorgesteld. evofenedex heeft samen met TLN in een reactie aangegeven dat wij van mening blijven dat het Nederlandse tarief voor de tachograafkaart veel te hoog is ten opzichte van het tarief in andere Europese landen. Een verhoging is voor ons een verkeerd signaal nadat het tarief in 2020 werd verlaagd van 101 naar 93 euro.

Voordat minister Visser het nieuwe tarief vaststelt, moet Kiwa dit voorleggen aan de brancheorganisaties zodat deze kunnen reageren. De voor 2022 voorgestelde tariefverhoging van 93 naar 95 euro in verband met een inflatiecorrectie van 2 euro is volgens ons een verkeerd signaal. Op 1 juli 2020 werd de prijs van de tachograafkaart immers nog verlaagd van 101 naar 93 euro. Deze verlaging was een stap in de goede richting maar nu stijgt de prijs alweer. Daarbij zien we ook dat de 2 euro inflatiecorrectie ten goede komt aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, terwijl dit bedrag anders als efficiencykorting in het tarief verwerkt zou zijn waardoor het tarief in 2022 gelijk zou zijn gebleven aan dat van 2021.

Invoerdatum niet gehaald

Ondernemersvereniging evofenedex en TLN vragen zich dan ook af wanneer dit nieuwe tariefstelsel, waarover al sinds 2015 wordt gesproken, daadwerkelijk wordt ingevoerd. Minister Visser heeft in mei 2021 richting de Tweede Kamer aangegeven ernaar te streven het nieuwe tariefstelsel op zijn vroegst per 1 januari 2022 te laten ingaan. In een brief naar de Tweede Kamer van 16 december jongstleden is door Visser aangegeven dat de gehoopte invoerdatum van 1 januari 2022 niet wordt gehaald. Wel voert het ministerie een inflatiecorrectie door vanaf 2022, wat voor de tachograafkaart een prijs van 95 euro zou betekenen. De opvolger van minister Visser moet het nieuwe tariefstelsel verder vormgeven. In het nieuwe stelsel verwachten evofenedex en TLN dat de prijs van de tachograafkaart in een acceptabele lijn wordt gebracht met de elders in Europa geldende prijzen van gemiddeld 59 euro.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder