22-01-2014  EVO organiseert op 14 maart het Zeevaartcongres, met als hoofdthema allianties in de containerlijnvaart en de gevolgen voor verladers.

Belangen verladers

De ontwikkelingen in de containerlijnvaart volgen elkaar in hoog tempo op. Zowel verladers als rederijen zijn gebaat bij een stabiele markt. Rederijen proberen dit te bereiken door onder meer samen te werken in allianties, maar verladers - de klanten van de rederijen - vragen zich af of dit de oplossing is voor de problemen en of rederijen hun belangen wel in het oog houden.

Programma

Op het congres informeert EVO verladers, maar ook bijvoorbeeld im- en exporteurs, expediteurs vervoerders en logistieke dienstverleners over onder meer:

  • allianties in de containerlijnvaart en de (on)mogelijkheden in het mededingingsrecht
  • benchmarking - oceaan van mogelijkheden
  • de havenautoriteit, haar antwoord op allianties en de consequenties voor verladers

Deelnemers kunnen verder workshops volgen over Incoterms, het zogeheten Neutraal logistiek informatieplatform en duurzaam achterlandvervoer.

Meer informatie over het Zeevrachtcongres 2014