12-01-2012  Vijftien Almeerse bedrijven hebben het afgelopen jaar de emissies van hun logistieke activiteiten met bijna vijf procent gereduceerd. Dit is de uitkomst van het project ‘Emissiereductie Gemeente Almere’ dat EVO aan gemeente Almere heeft gepresenteerd.

Verbetermaatregelen

Uit het rapport blijkt dat grote besparingen te realiseren zijn. De reductie voor de luchtvervuilende emissie NOX is 7 procent, voor fijnstof 9 procent en voor CO2 9 procent. Ook blijkt dat binnen een jaar al bijna 50 procent van de verbetermaatregelen zijn gerealiseerd. De maatregelen hebben bovendien geleid tot een kostenbesparing van 560.000 euro in het eerste jaar. Dit komt neer op 3,4 procent van de totale kosten van vervoer.

Aardgas

Emissiereductie kan voor logistieke activiteiten op verschillende manieren. De maatregelen die het meest effect hebben:

  • rijden op aardgas
  • gebruik van ritplanningssystemen
  • goederen vervoeren met een andere modaliteit, zoals binnenvaart

Maatregelen die minder effect hebben, maar wel makkelijker zijn door te voeren:

  • rijstijltraining voor chauffeurs
  • monitoring van brandstofverbruik

Ambassadeurs

Nu de positieve resultaten bekend zijn, kan de gemeente Almere deze bedrijven perfect gebruiken als ‘ambassadeurs’ om ook andere bedrijven uit de gemeente te enthousiasmeren om met emissiereductie aan de slag te gaan.

Gemeente kan helpen

Het is aan de bedrijven zelf om de voorgestelde verbeteringen door te voeren, maar de gemeente Almere kan bedrijven hierbij te helpen. Bijvoorbeeld door het wegnemen van barrières bij de realisatie van aardgasstations, het vergroten van een netwerk en het beschikbaar stellen van kennis en middelen aan geïnteresseerde bedrijven.

Het project ‘Emissiereductie Gemeente Almere’ kreeg subsidie van de provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.