20-10-2014  Fenedex, VNO-NCW en MKB Nederland reiken in januari 2015 voor de 16de keer de Ambassadeprijs uit. Het is de prijs voor de beste Nederlandse ambassade of het beste consulaat in het buitenland.

Het exporterend bedrijfsleven bepaalt met een enquête wie de winnaar is. Bedrijven kunnen deze invullen tot 14 november. De organisatie verloot een smartwatch onder alle respondenten.

Belang

De Ambassadeprijs (een bronzen plak plus oorkonde) is in 1983 ingesteld om meer aandacht te vragen voor het belang van het economisch werk op de diplomatieke posten, en om de waardering van dat werk tot uitdrukking te brengen.

Het aantal posten dat op deze gebieden heel goed werk levert groeit. Ter ondersteuning en stimulering van dit verbeterproces wordt tweejaarlijks onder de leden van Fenedex en VNO-NCW een enquête gehouden, met als doel te traceren welke post zich de afgelopen twee jaar naar de mening van het bedrijfsleven op grond van haar dienstverlening het best heeft gemanifesteerd.

Marktinformatie

Uit het laatste onderzoek blijkt dat de diplomatieke posten het meest gebruikt worden voor marktinformatie, informatie over wet- en regelgeving, handelsculturele informatie en adressen. Minder vaak vraagt het bedrijfsleven om hulp bij het oplossen van handelsgeschillen, beursdeelname en projecten en aanbestedingen.

Verdienstelijk

De ambassadeprijs wordt vervolgens tijdens de Ambassadeursconferentie uitgereikt aan die diplomatieke posten die zich in de twee voorafgaande jaren het meest verdienstelijk hebben gemaakt voor onze export. Er is een prijs voor de beste grote diplomatieke post en de beste kleine diplomatieke post.