30-11-2011 Bij zijn afscheid als ambassadeur heeft Eric Janse de Jonge nog eens onderstreept dat de kern van de oplossing van de stedelijke distributie ‘bundelen, bundelen en nog eens bundelen’ is. ‘Bij het bundelen van pakketten en vervoersstromen wordt direct en voor alle partijen winst gemaakt’, aldus Janse de Jonge op het eindcongres van de Ambassadeur Stedelijke distributie.

Kansen

Het is niet het einde van de aandacht voor stadsdistributie, onderstreepte Janse de Jonge: EVO, TLN en het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijven ook in 2012 dé inhoudelijke trekkers en Connekt gaat verder met de uitvoering van het actieprogramma. ‘Het gaat om de juiste mix van maatregelen per stad; als die mix er is, is er voor alle partijen, niet in de laatste plaats de inwoners en bezoekers, winst. De kansen liggen voor het oprapen’, aldus de scheidende ambassadeur, die zijn eindadvies aan de minister van Infrastructuur en Milieu heeft aangeboden.

Discussie

Stedelijke distributie is al jarenlang onderwerp van levendige discussies tussen bedrijfsleven en lokale, regionale, provinciale en nationale overheden. In de afgelopen drie jaar is het onderwerp bij veel gemeenten op de agenda gekomen en is een stevige impuls gegeven aan het denken en handelen in het belang van leefbare, toekomstbestendige binnensteden. Van de grote- en middelgrote (meer dan 65.000 inwoners) gemeenten zijn inmiddels veertig gemeenten actief. De helft is met de uitvoering bezig, de andere helft stelt nu uitvoeringsmaatregelen op.