06-09-2011 Het project duurzame logistiek heeft twee nieuwe ambassadeurs: Liane Philipsen en Riny Strik. Liane Philipsen is logistiek directeur van de Wim Bosman Group en Riny Strik is directeur logistiek consumer products van SCA Hygiene Retail Products.

Duurzaamheid

De post van ambassadeur was vrij door het vertrek van Olav Visser (V&D) uit het programma. Philipsen en Strik komen bij de vier ambassadeurs die al zijn benoemd. De zes gaan zich inzetten promotieactiviteiten en duurzame ontwikkeling in de logistiek. De ambassadeurs gaan bedrijven stimuleren om deel te nemen aan het programma duurzame logistiek. Bedrijven kunnen hun inzet tonen door koploper te worden.

Koplopers

Dit zijn bedrijven die zich aan de doelstelling van het programma verbinden: een minimale reductie van 20 procent van hun CO₂-emissie binnen een periode van 5 jaar door optimalisatie van hun logistieke processen en daarmee verbetering van ketenprestaties en winstgevendheid. Deelnemende bedrijven ontvangen de Lean and Green Award en na realisatie van het doel het Lean and Green Label.