21-06-2013  Innovatie in de logistiek kan de Europese industrie een kostenreductie opleveren van 100 tot 300 miljard euro. Met die ambitie in het achterhoofd is deze maand het European Technology Platform for Logistics ‘Alice’ opgericht.

Innovatieplatform

Alice is een initiatief van een aantal grote Europese bedrijven en wetenschappers waaronder Henk Zijm, de wetenschappelijk directeur van het Nederlandse onderzoeksinstituut Dinalog. Het platform focust op innovatie in logistiek en supply chain management en moet mede richting geven aan een Europese agenda op dit gebied. 

In Europa bestonden al vergelijkbare platforms (ETP’s) voor verschillende andere sectoren, waaronder een ETP voor de transportsector.

Aanvulling

Volgens Zijm is Alice een belangrijke aanvulling op deze bestaande platforms. Volgens hem zijn transport en logistiek tot op heden één pot nat in Brussel. Ten onrechte, want veel beslissingen die transport efficiency en duurzaamheid sterk beïnvloeden worden op het niveau van de supply chain genomen, door verladers of producenten, en niet door de transportsector, aldus Zijm, die zelf vice-voorzitter is van Alice.

Hij vindt dan ook dat verladers nadrukkelijk moeten worden betrokken bij innovatie in logistiek en supply chains.

Werkgroepen

Het ETP voor Logistiek is op 11 juni officieel gelanceerd en bestaat vooralsnog uit vijf werkgroepen. De werkgroepen richten zich momenteel op duurzaamheid en veiligheid, corridormanagement en synchromodaliteit, informatie-infrastructuren, bundeling en samenwerking en stedelijke distributie.

Behalve onderzoeksinstituten uit verschillende lidstaten denken ook partijen als de Rotterdamse haven, Schiphol en verladers als Procter & Gamble, Ford en Volvo mee op het platform.

EVO wordt vertegenwoordigd door de Europese verladersorganisatie ESC. Het door EVO ondersteunde duurzaamheidsprogramma Green Freight Europe maakt deel uit van de stuurgroep.