Amersfoort zoekt dialoog over stadslogistiek

evofenedex on tour

18-06-2018  Bijna drie maanden na de gemeenteraadverkiezingen, presenteerden D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie in Amersfoort afgelopen vrijdag het coalitieakkoord 2018-2022, met als werktitel: “Samen aan de slag voor duurzame groei”. De plannen zijn vooral gericht op duurzaamheid, groen en milieu.

evofenedex on tour

In de vooravond van de Gemeenteraadsverkiezingen hebben wij Amersfoort tijdens de landelijke evofenedex on tour aangedaan. Tijdens deze tour hebben wij aandacht gevraagd voor stadslogistiek. Met Hans Buijtelaar, kandidaat wethouder, is onder andere aandacht besteed aan bereikbaarheid, Green Deal Zero Emission Stadslogistiek in 2025, milieuzones en structureel overleg tussen belangenbehartigers van stadslogistiek.

Tevreden met akkoord

Wij zijn tevreden met het akkoord, waarin duidelijk componenten terug zijn te zien uit de evofenedex on tour. Vooral de aangekondigde dialoog tussen ondernemers en vervoerders biedt kansen om in Amersfoort realistische en duurzame logistiek vorm te geven. Wij spreken het vertrouwen uit, dat Amersfoort landelijke afspraken zal erkennen en binnenkort de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek zal ondertekenen.