24-06-2016  De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met het maatregelenpakket ‘Schone lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025’. Daarmee bevestigt de raad eerder gemaakte afspraken met EVO en andere partijen.

Duurzamer

Het bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam spraken enkele maanden geleden af om de bevoorrading in de stad op een werkbare en efficiënte manier duurzamer te maken. EVO, Transport en Logistiek Nederland, VNO-NCW, Amsterdam City en MKB-Amsterdam tekenen hiervoor een convenant met de Amsterdamse wethouder Choho van Duurzaamheid.

Beperkte milieuzone

Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, stemt het bedrijfsleven in met een beperkte milieuzone voor bestelauto’s. Amsterdam voert deze per 2017 in voor bestelauto’s van voor het jaar 2000. Op verzoek van het bedrijfsleven stelt Amsterdam een adviescommissie bevoorrading in. Bedrijven die daarin zitting hebben, adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd over de effecten van haar beleid op de bevoorrading. Zelf nemen bedrijven meer dan tien maatregelen die hun werk moeten verduurzamen.

Bouwlogistiek

Behalve slimmere laad- en losplaatsen, een collectieve afvalinzameling en watergebonden losplaatsen, optimaliseren ze bijvoorbeeld hun bouwlogistiek en komt er een goederenafgiftepunt. De Hogeschool van Amsterdam ondersteunt de projecten de komende jaren op het gebied van onderzoek en uitvoering.