07-10-2015  Het bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam maken de bevoorrading in de stad op een werkbare en efficiënte manier duurzamer. Verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), VNO-NCW, Amsterdam City en MKB-Amsterdam tekenen hiervoor vandaag het convenant ‘Slim en Schoon door de Stad’ met de Amsterdamse wethouder Choho van Duurzaamheid.

Het convenant is de uitkomst van een intensief overleg tussen de partijen het afgelopen jaar. Alle gemaakte afspraken moeten in 2025 de uitstoot van de winkelbevoorrading in de binnenstad tot nul terugdringen en jaarlijks leiden tot 3,5 miljoen minder of schone gereden kilometers in de stad.

Afspraken

Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, stemt het bedrijfsleven in met een beperkte milieuzone voor bestelauto’s. Amsterdam voert deze per 2017 in voor bestelauto’s van voor het jaar 2000. Op verzoek van het bedrijfsleven stelt Amsterdam een ‘Adviescommissie Bevoorrading’ in waarin bedrijven de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de effecten van haar beleid op de bevoorrading.

Zelf nemen bedrijven meer dan tien maatregelen die hun werk moeten verduurzamen. Naast slimmere laad- en losplaatsen, een collectieve afvalinzameling en watergebonden losplaatsen, optimaliseren ze bijvoorbeeld hun bouwlogistiek en komt er een goederenafgiftepunt. De Hogeschool van Amsterdam ondersteunt de projecten de komende jaren op het gebied van onderzoek en uitvoering. 

Het is uiteindelijk aan de Amsterdamse gemeenteraad om de plannen definitief vast te stellen. Dit gebeurt eind 2016 en volgt uit de in maart unaniem door de gemeenteraad aangenomen Agenda Duurzaamheid.