Amsterdam herijkt regeling voor vrachtauto’s van meer dan 7,5 ton

Veranderde voertuigtechniek en zaken als duurzaamheid maakt het noodzakelijk te herijken

19-01-2018  De huidige regeling voor Amsterdam-Centrum voor vrachtauto’s die meer wegen dan 7500 kilo is niet meer passend. Veranderende voertuigtechnieken en zaken als duurzaamheid doen de gemeente realiseren dat er een herijking nodig is. Op 1 oktober moet er een nieuwe regeling zijn.

Op dit moment is er een ontheffing nodig voor vrachtverkeer zwaarder dan 7500 kilogram totaalgewicht. Een doorlopende ontheffing is twee jaar geldig, mits de vrachtauto aan de eisen voldoet. Een overzicht van de vrachtroutes is te vinden op de kaart van stadsdeel Centrum:

Om de doorlopende ontheffing te verkrijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Minimaal tachtig procent van lading is bestemd voor of afkomstig van de binnenstad;
  • De wielbasis van het voertuig is maximaal 5.50 meter, dit is van hart vooras tot hart achterste as;
  • De voertuiglengte is maximaal tien meter;
  • Je moet middels tien afleverbonnen of vrachtbrieven van maximaal een maand oud aantonen regelmatig in de binnenstad lading af te leveren of op te halen.

Het is ook mogelijk om een dagontheffing te verkrijgen, hiervoor zijn de eisen gelijk aan bovenstaand overzicht uitgezonderd de eis voor de afleverbonnen/vrachtbrieven.

Daarnaast is het voor een aantal bijzondere voertuigen mogelijk om een dagontheffing te verkrijgen. Deze bijzondere voertuigen zijn:

  • Transport van ondeelbare lading, zoals bijvoorbeeld heipalen;
  • Kraanwagens;
  • Betonmixers/pompen;
  • Audiowagens;
  • Zuigwagens;
  • Kermisvoertuigen.

De ontheffing kan digitaal worden aangevraagd bij en kost 100 euro per aanvraag. Na maximaal vijf werkdagen wordt er uitsluitsel gegeven of de ontheffing wordt toegekend. Betaling kan middels iDeal of na betaling van een toegezonden factuur.

Nieuw beleid

Op ons verzoek zijn de Amsterdamse beleidsmakers gestart met een expertgroep van betrokken ondernemers. Gezamenlijk, waarbij ook TLN is betrokken, wordt gewerkt aan een betere en evenwichtigere regeling. Deze nieuwe regeling zal uiterlijk 1 oktober 2018 worden ingevoerd. evofenedex heeft bedongen, dat alle eerder afgegeven ontheffingen tot deze datum worden verlengd.