23-12-2016  Amsterdam wil voorbereid zijn op verdere groei, zonder dat de stad helemaal dichtslibt met auto’s, bestelwagens en bezorgscooters. Een pakket maatregelen om dat te bereiken, werd donderdag gepresenteerd.

De zogeheten Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek (Usla) is gepresenteerd door wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer. Deze agenda bevat plannen voor de komende jaren waarin verdere groei mogelijk wordt gemaakt. Bevoorrading is immers ook essentieel voor een stad. Zonder is Amsterdam niet leefbaar.

Commissie Bevoorrading Amsterdam

Op het gebied van logistiek speelt de Commissie Bevoorrading (EVO, TLN, MKB Amsterdam, VNO-NCW West en AmsterdamCity) een belangrijke rol. De leden van deze organisaties zijn ogen en oren en weten wat er speelt en nodig is op dit gebied. Deze maatregelen zijn ook niet los te zien van de plannen en experimenten in Stad in Balans, want zij dragen bij aan beter en slimmer gebruik van de beperkte ruimte in de stad. De Commissie Bevoorrading heeft een grote invloed gehad op de totstandkoming van de Uitvoeringsagenda.

Planning en financiering

Het Uitvoeringsprogramma Stedelijk Logistiek Amsterdam loopt gedurende 2017 en 2018. In deze jaren worden de maatregelen uitgevoerd en de doelen zoals verwoord behaald. In de tabellen wordt aangegeven welke maatregelen op welk moment lopen. Medio 2017 is voor veel maatregelen duidelijk in hoeverre zij afgerond zullen worden of doorlopen in 2018. Ook kan dan worden bezien of en waar ze kunnen worden opgeschaald. Amsterdam maakt in totaal 910.000 euro extra budget vrij om de uitvoering te garanderen.

Waardering

EVO spreekt haar waardering uit voor het proces en is blij dat de Uitvoeringsagenda Stedelijk Logistiek niet alleen ambitie uitstraalt, maar ook realistisch is en in goed overleg tot stand is gekomen.