'Amsterdam mag niet langdurig op slot'

Logistieke problemen dreigen zich op te stapelen

12-02-2019  Amsterdam moet snel aan de slag met het renoveren en toekomstbestendig maken van bruggen en kades. Vorige week bleek dat 10 kilometer gemetselde kade en 6 bruggen door gebrek aan onderhoud in zo’n slechte staat verkeren dat er  een verhoogd risico is op verzakking en instorting. Actie is nodig om te voorkomen dat het centrum bereikbaar blijft.

Als vrachtauto’s worden geweerd van bruggen en kades moet er een veelvoud aan kleinere voertuigen worden ingezet om dezelfde hoeveelheid goederen de stad in te krijgen. In totaal zijn er elf bestelbusjes nodig om de lading van één vrachtauto mee te nemen. Dat is niet alleen slecht voor de bereikbaarheid, maar ook voor de luchtkwaliteit en de leefbaarheid van Amsterdammers. Bovendien past dat niet in de visie van het landelijke Klimaatakkoord. De hoofdstad groeit de komende jaren door naar een miljoen inwoners en gaat verder verdichten. Meer verkeer zorgt daarnaast voor een grotere kans op ongevallen.

Via water geen optie

De ambitie van de stad om meer goederen per water te vervoeren lijkt door de slechte staat van de kades een utopie te worden. Verbouwen op de grachten wordt daardoor nagenoeg onmogelijk vanwege de inefficiënte logistiek. Tel daarbij op de stijgende vraag naar goederen en alle factoren voor een kostenverhoging zijn aanwezig. Amsterdam wordt dan voor bedrijven onaantrekkelijk om zich te vestigen.

Wij zullen bij de overheid op aandringen bruggen en kades snel toekomstbestendig te maken en geen jaren meer te wachten. Betrokken partijen moeten op korte termijn een plan van aanpak maken en voldoende financiële middelen beschikbaar stellen om Amsterdam leefbaar te houden.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder