Amsterdam presenteert vergaande plannen voor schonere lucht

Amsterdamse plannen wijken af van landelijke geharmoniseerde aanpak

03-05-2019  Amsterdam presenteerde gisteren het zeer ambitieuze ‘Actieplan Schone Lucht’, waarin op hoofdlijnen wordt beschreven hoe de stad van nu tot 2030 toewerkt naar schonere en gezondere lucht in de stad. “We verwachten daarmee de gezondheid van de gemiddelde Amsterdammer met drie maanden te verlengen! De meest effectieve manier hiervoor is om tot uitstootvrij verkeer te komen”, aldus Sharon Dijksma, wethouder Luchtkwaliteit, in het voorwoord van het actieplan.

Wij zijn voorstander van slimmer, efficiënter en duurzaam vervoer en medeondertekenaar van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en deelnemer aan de Klimaattafels. Voor het bedrijfsleven is het van belang dat niet elke stad zijn eigen beleid voert en investeringen in relatie staan tot afschrijvingstermijnen. De Amsterdamse plannen wijken van deze landelijke geharmoniseerde aanpak af.

Uitbreiding milieuzone

In de huidige milieuzones geldt een uitzondering voor vracht- en bestelauto’s en taxi’s in de industriële gebieden Amstel Business park, Houthavens, Schinkel, Westpoort, Rai, Cruquius en Zeeburgereiland. Amsterdam wil niet alleen de Ring A10 als milieuzonegrens hanteren, maar benadeelt het bedrijfsleven door het verder ontwikkelen van de woonfunctie in de genoemde industriële gebieden en door de milieuzone in deze gebieden van toepassing te verklaren. Het lijkt erop, dat door uitbreiding van de milieuzone per 2020 het bedrijfsleven in deze gebieden al aan hogere normen voor het zware vrachtverkeer moet voldoen dan nu het geval is, namelijk Euro 4. In 2022 zal dit worden aangescherpt naar Euro 6.

Communiceren, stimuleren, faciliteren, reguleren

De maatregelen in het plan richten zich op communiceren (de wenselijkheid over het voetlicht krijgen), faciliteren (zorgen dat e-vervoer in praktijk mogelijk is), stimuleren (bevorderen van gewenst gedrag) en reguleren (inzetten van regelgeving). Amsterdam noemt in het plan voor het bedrijfsleven goed geplaatste logistieke hubs waar vrachtauto’s worden gestimuleerd goederen over te laden naar elektrische bestelauto’s of e-vervoer per water. Maar Amsterdam noemt ook de programma’s stedelijke logistiek en smart mobility, die verschillende projecten kennen om hier met innovatieve concepten invulling aan te geven. Amsterdam kent vele privileges voor elektrisch vervoer en die worden uitgebreid met exclusieve laad- en losplaatsen voor emissievrije vracht- en bestelauto’s.

Beschikbaar, haalbaar en betaalbaar

Volgens het plan is per 2025 zero emissie bevoorrading een feit. Dat is in lijn met beleid uit het klimaatakkoord, maar in dat akkoord is wel sprake van een overgangsperiode voor vrachtauto’s in tot 2030 (bakwagens van 5 jaar oud en trekker opleggers van 8 jaar oud). Dit staat nog los van andere praktische zaken, zoals beschikbaarheid en betaalbaarheid van Zero Emissie voertuigen in 2025 om transitie te kunnen maken.

Participatie

Het moge duidelijk zijn, dat het ‘Actieplan Schone Lucht’ een plan is met hoge ambities. Amsterdam stelt dat de overstap naar uitstootvrij vervoer een bijdrage vraagt van alle partijen in de stad: bedrijven, bewoners en bezoekers. Nog voor de zomer gaat de stad in gesprek met partijen over de wijze waarop deze ambitieuze plannen ook realistisch zijn uit te voeren. Wij zullen, in samenspraak met de Commissie Bevoorrading Amsterdam, van deze participatie zeker gebruikmaken en roepen het bedrijfsleven op dit ook te doen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder