05-01-2012 De gemeente Amsterdam is per 1 januari gestart met een proef met ruimere venstertijden voor het vrachtverkeer op het Osdorpplein. De venstertijd op deze locatie gold van 7.00 uur tot 11.00 uur. Nu is deze verruimd tot 12.00 uur.

EVO is al enige tijd hard aan het lobbyen voor ruimere en uniforme venstertijden. De proef in Amsterdam komt hieraan tegemoet.

Regels

Het slagen van de proef hangt af van de medewerking van de bevoorradende bedrijven. Daarom is een aantal regels opgesteld, waarop streng wordt gehandhaafd.

  • Laden en lossen mag alleen tussen 7.00 uur en 12.00 uur.
  • Te hard rijden is niet toegestaan. Laat de toegang tot het expeditiehof vrij, zodat ook collega’s er gebruik van kunnen maken.
  • De ingang van de parkeergarage moet bereikbaar blijven voor bezoekers.
  • Na 12.00 kunnen chauffeurs terecht bij laad- en losplekken aan de buitenzijde van het Osdorpplein.
  • Parkeren, fietsen, en scooteren is niet toegestaan op het plein.

Boetes

Deze regels zijn niet nieuw, alleen de laad- en lostijd is aangepast en de controles zijn strenger. Bij het overtreden van deze regels kunnen de boetes oplopen tot 100 euro.

De proef eindigt op 1 juli. Daarna beoordeelt EVO samen met de gemeente Amsterdam aan de hand van het aantal in- en uitgaande voertuigen, de rijrichting en de tijdstippen waarop ze op het Osdorpplein waren of de proef is geslaagd. Als dit zo is dan wordt de verruiming permanent.

Meer informatie over de proef, mail Sybrand Meersschaert, beleidsadviseur voor Noord-Holland.