26-06-2017  De drie laad- en losplaatsen in de Damstraat in Amsterdam worden half juli opgeheven. De venstertijden worden gewijzigd naar 9.30 uur tot 12.00 uur. Het gaat om een pilot, die drie maanden duurt.

Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek

De pilot is onderdeel van de zogeheten Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek. Deze werd vorig jaar gepresenteerd door de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer. Amsterdam wil voorbereid zijn op verdere groei, zonder dat de stad helemaal dichtslibt met personen- en bestelauto’s en bezorgscooters. De agenda bevat plannen, maar vooral ruimte voor pilots met maatwerk.

Laden en lossen

Tijdens de pilot kan elke leverancier voor de deur van de ontvangende partij op de stoep laden en lossen. Laden en lossen buiten deze tijden is uitsluitend mogelijk op de laad- en losplaatsen in de omgeving (Dam, Nes, Oudezijds Voorburgwal). Er wordt extra gehandhaafd.

Tijdens en na de pilot wordt gekeken wat de effecten zijn, waarna wordt bepaald of de maatregel permanent wordt ingevoerd.

Verkeersstromen

De Damstraat wordt op verschillende tijden intensief gebruikt door wisselende verkeersstromen, zoals fietsers en bevoorrading in de ochtend en winkelend publiek tot in het begin van de avond. De verkeerstromen in de ochtend zijn verkeersonveilig en geven aanleiding tot maatregelingen, maar dan op maat.

Commissie Bevoorrading Amsterdam

Op het gebied van logistiek speelt de Commissie Bevoorrading Amsterdam (evofenedex, TLN, MKB Amsterdam, VNO-NCW West en AmsterdamCity) een belangrijke rol. De leden van deze organisaties weten wat er speelt en wat er nodig is om de bevoorrading vlekkeloos te laten verlopen. Bij beter en slimmer gebruik van de beperkte ruimte in de stad hebben bedrijven én bezoekers baat.

De Commissie Bevoorrading heeft een grote invloed op de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek.