Amsterdam stelt besluit nieuwe oeververbinding uit

Nieuwe oeververbinding in 2029

12-11-2019  De oplevering van de brug over het IJ is vier jaar uitgesteld: van 2025 naar 2029. Hiermee verdwijnt deze nieuwe oeververbinding langzaam uit beeld. Dat is goed nieuws voor handels- en productiebedrijven en de toekomstbestendigheid van de Amsterdamse haven en haar achterlandverbindingen.

evofenedex heeft zich altijd duidelijk uitgesproken tegen elke belemmering voor de binnenvaart op het IJ. Het Amsterdamse IJ is vooral een hoofdvaarweg en van economisch belang voor de haven. Het uitstel geeft ruimte om nogmaals goed over de oeververbindingen na te denken en moet wat evofenedex betreft leiden tot de aanleg van een tunnel.

Omdat de gemeente en het Rijk er met elkaar niet uitkomen, is in 2018 besloten een onafhankelijke commissie, onder leiding van de Belgische troubleshooter Alexander D’Hooghe, aan het werk te zetten om advies te geven over vaste oeververbindingen ‘Sprong over het IJ’.

De stad wil graag een brug, maar volgens de gebruikers van het IJ komt daarbij de veiligheid op het water in het geding. De voortgangsrapportage van de commissie benadrukt dat de gemeente moet zorgen dat er voldoende pontveren inzetbaar zijn. De vraag of er een brug moet komen of wellicht een andere oeververbinding, wordt nog niet beantwoord.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder