05-02-2013  Amsterdam wil bedrijven stimuleren om winkels te bevoorraden op rustige tijden, tussen 7 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens, de zogeheten dagranddistributie. Dit is toegestaan als vervoerders een stil voertuig hebben en zich aan een gedragscode houden zodat buurtbewoners er geen overlast van ondervinden.

Efficiënter plannen

Elke dag rijden er zo’n 3000 vrachtvoertuigen en 25.000 bestelvoertuigen Amsterdam in en uit om de hoofdstad te bevoorraden. Dit doen zij vaak in dezelfde periode van de ochtend zodat het winkelend publiek zo kort mogelijk wordt gehinderd. De gemeente stimuleert samen met EVO, Stadsregio Amsterdam en TLN dagranddistributie, omdat het bedrijven de kans biedt efficiënter te plannen en dus minder ritten te maken. Mits goed uitgevoerd ervaren ook omwonenden minder overlast van vrachtverkeer. Ook wordt de stad beter bereikbaar en het verkeer veiliger. Voor de stad levert het bovendien schonere lucht op.

Positieve ervaringen

Dagranddistributie is in Amsterdam al langer mogelijk, maar wordt tot op heden nog niet op grote schaal uitgevoerd. Een aantal grote bedrijven, zoals Albert Heijn en Hema, bevoorraden al geruime tijd tijdens rustige uren. Hiermee zijn positieve ervaringen opgedaan.

Stadsregio

Niet alleen in de gemeente Amsterdam speelt de drukte rondom bevoorrading van winkels en bedrijven. Daarom is ook de Stadsregio Amsterdam betrokken bij dit project. De Stadsregio is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten en werkt aan verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling van de regio.

Goede regeling

EVO trekt in het project ‘Optimale Bevoorrading Stadsregio Amsterdam’ het deelproject Dagranddistributie. Uit onderzoek van EVO bleek dat gemeenten en het logistiek bedrijfsleven behoefte hebben aan een goede regeling voor het toepassen van dagranddistributie.

Maatregelen met effect

Amsterdam heeft als eerste gemeente van Nederland al haar luchtkwaliteitmaatregelen doorgerekend en getoetst op kostenefficiëntie en effectiviteit. Het resultaat is een pakket maatregelen met het meeste effect per euro, met name gericht op de zakelijke veelrijder. Er is bijvoorbeeld al een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische bedrijfsvoertuigen, terwijl op korte termijn een regeling voor Euro 6 wordt geopend. Door maatregelen als dagranddistributie wordt het aantal kilometers van vrachtverkeer met circa 2 procent gereduceerd en de uitstoot dus flink verminderd.