08-05-2013  In samenwerking met EVO en TLN wil de Stadsregio Amsterdam nog dit jaar een of meer logistieke ontkoppelpunten (LOP’s) in en om Amsterdam inrichten. Deze locaties zijn goed bereikbaar voor zware voertuigen en hebben voldoende buitenruimte voor parkeren en manoeuvreren van vrachtautocombinaties.

Logistieke activiteiten

Een LOP kan voor de volgende logistieke activiteiten worden gebruikt:

  • omkoppelen van lzv-combinaties in reguliere combinaties
  • tussenopslag/bufferen van opleggers, aanhangwagens of wissellaadbakken op een afgesloten en bewaakt terrein
  • crossdock voor lokale distributie (op termijn).

Veilig

Door een LOP te gebruiken, krijgen vervoerders meer en veilige mogelijkheden om de langeafstandsritten naar de regio buiten de spits en/of met lzv’s uit te voeren. Dit biedt bedrijfseconomische en maatschappelijke voordelen. Bedrijfsleven en overheden in de regio werken daarom mee aan het project.

Dag en nacht

Het is de bedoeling dat nog dit jaar enkele locaties beschikbaar komen waar vervoerders en leveranciers dag en nacht terecht kunnen om hun opleggers en aanhangwagens veilig te stallen. Daarom zijn de initiatiefnemers op zoek naar locaties in en om Amsterdam die mogelijk beschikbaar kunnen komen als LOP. Het gaat om de volgende typen terreinen:

  • particuliere terreinen die door de huidige gebruikers beschikbaar kunnen worden gesteld
  • openbare ruimte die met kleine ingrepen is aan te passen voor het bufferen van zware voertuigen

Beschikbare terreinen

De initiatiefnemers willen graag samen met bedrijven in kaart brengen welke terreinen eventueel beschikbaar zijn om als LOP in de regio Amsterdam te dienen. Om hier inzicht in te krijgen, is een korte vragenlijst opgesteld. Bedrijven wordt verzocht deze vragenlijst in te vullen.

Gebruikers gezocht

Mogelijk zijn er ook andere bedrijven geïnteresseerd om in de toekomst gebruik te maken van LOP’s in de regio Amsterdam. Bijvoorbeeld bedrijven die regelmatig met grote combinaties naar de regio Amsterdam rijden en behoefte hebben aan een locatie waar opleggers, aanhangwagens of wissellaadbakken tijdelijk kunnen worden gestald.

Bedrijven die daarin zijn geïnteresseerd, wordt verzocht een korte vragenlijst in te vullen. De initiatiefnemers van het project nemen dan op korte termijn contact op om de verdere mogelijkheden in kaart te brengen.

Meer informatie

Op www.LOPAmsterdam.nl is meer  informatie over dit project te vinden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Buck Consultants International, Peter Colon of Frank de Bruin, telefoon 070 3352 227, info@LOPAmsterdam.nl, of EVO, Sybrand Meersschaert, telefoon 079 3467 309.