Amsterdams ontheffingsbeleid zwaar vrachtvervoer vernieuwd

Nieuw beleid gaat gelden voor speciale 7,5 ton zone in de stad.

20-07-2018  Het nieuwe ontheffingsbeleid van de gemeente Amsterdam voor vrachtvervoer boven de 7,5 ton is realistisch. Dankzij een goede inventarisatie bij ondernemers en een goed overleg in de Commissie Bevoorrading Amsterdam, waar wij deel van uitmaken, is er een betere balans gevonden tussen efficiënte en effectieve bevoorrading. Tegelijkertijd wordt er een slag gemaakt om het vervoer te moderniseren en te verduurzamen.

De volgende wijzigingen worden van kracht:

•             Voor voertuigen van 45 ton of zwaarder wordt alleen nog een tijdelijke ontheffing afgegeven voor de duur van de uit te voeren (bouw)activiteit en alleen voor een bepaalde route. Deze route wordt getoetst door de beheerders van de bruggen en kades.

•             De normen voor de milieuzone worden opgenomen in het ontheffingenbeleid. Alle voertuigen moeten aan de milieuzone-norm voldoen: minimaal Euro IV.

•             Privilege voor elektrische voertuigen: om het rijden met elektrische voertuigen te stimuleren en koplopers die hebben geïnvesteerd in schone en stille voertuigen te ondersteunen, is er in Amsterdam een privilegebeleid voor elektrische voertuigen. Als privilege in het ontheffingenbeleid hoeven elektrische voertuigen niet te voldoen aan het lengtecriterium van tien meter en er hoeft niet te worden aangetoond dat er noodzaak is om met dit voertuig in de 7,5 ton zone te rijden.

•             Duur van de ontheffingen wordt teruggebracht van twee naar één jaar. Hierdoor is een eventuele nieuwe aanscherping van het ontheffingenbeleid op korte termijn een optie.

•             Het wielbasiscriterium van 5,5 meter vervalt.

Teleurgesteld

Het besluit om vrachtauto’s van tien meter of langer niet toe te staan doet geen recht aan de technische ontwikkelingen die voertuigen hebben meegemaakt. Tegenwoordig kunnen voertuigen met een lengte van 14,5 meter met meesturende assen beter manoeuvreren dan voertuigen van 10 meter met starre assen. Op basis van efficiency (minder voertuigen en meer lading per rit) en luchtkwaliteit (minder uitstoot) had de gemeente Amsterdam dit moeten omarmen. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat deze beperking in het nieuwe beleid overeind is gebleven.

Alle huidige ontheffingen lopen af per 1 oktober. De gemeente laat weten dta er binnenkort nieuwe ontheffingen kunnen worden aangevraagd.

Onze adviseur Jamie
Contact

Vragen over magazijnen?

Jamie en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder