23-9-2011  Amsterdam heeft de op drie na grootste haven van Europa. Havendirecteur Dertje Meijer hoopt op flinke expansie en samenwerking met andere partijen.

Prognoses

Volgens de prognoses tot 2040 wordt de containeroverslag in het noordwesten van Europa twee- of driemaal groter. ‘Rotterdam krijgt dan niet alles verwerkt en Amsterdam kan lading opvangen. Kleinere containerschepen kunnen lading buitenom naar Amsterdam brengen’, aldus Meijer.

Herschikking

In de Havenvisie van bedrijf en gemeente staat dat de oppervlakte aan haventerreinen tot 2020 niet groter wordt, maar ook niet kleiner. Groei moet worden bereikt door herschikking van bedrijven. Tijdens een rondvaart door het havengebied is gisteren gewezen op de (overdekte) Waterland Terminal (zie foto). Hier zijn bedrijven die eerst eigen kades hadden, nu klant en zijn zelf ‘achter’ de terminal gehuisvest.

Zelfstandig

Meijer wil graag dat het havenbedrijf verzelfstandigt en losser komt te staan van de gemeente Amsterdam. Zij wil een positie zoals het havenbedrijf van Rotterdam, met de staat en de gemeente als aandeelhouders. Anders dan in Rotterdam wil zij echter ook de andere gemeenten langs het Noordzeekanaal als aandeelhouders, zodat alle gemeenten de lasten en de lusten van havenactiviteiten zien.

Terminal Lelystad

Als het havenbedrijf als een bedrijf kan werken, vergroot dat de armslag. Dat is volgens Meijer nodig om ook met andere gemeenten en bedrijven buiten de regio samenwerking te zoeken. Zo is de havendienst met Lelystad in gesprek om bij de Maximacentrale een terminal in te richten voor onder meer bouwmaterialen. Zeezand en eventueel ook containers kunnen dan over water hun bestemming bereiken, zonder gebruik te hoeven maken van de Amsterdamse ring en de Hollandse brug.