05-12-2013  De gemeente Amsterdam stelt nog tot 1 januari subsidie beschikbaar voor de aanschaf van Euro-6-vrachtauto’s. Het gaat om een bedrag van 4500 euro per vrachtauto. Deze subsidie komt bovenop de landelijke subsidie van eveneens 4500 euro, die geldt tot 31 december.

Subsidie aanvragen

Ondernemers die subsidie willen aanvragen, moeten rekening houden met de volgende zaken:

  • De Amsterdamse subsidie wordt verstrekt op basis van een aankoopovereenkomst die is ondertekend vóór 1 januari 2014, niet op basis van kenteken. Dit betekent dat er in principe ook met terugwerkende kracht subsidie kan worden aangevraagd).
  • Belangrijke voorwaarde voor de Amsterdamse subsidie is dat de aanvrager dagelijks in de Amsterdamse milieuzone rijdt (voor de landelijke subsidie geldt dit niet). Meer informatie over de Amsterdamse milieuzone staat op www.amsterdam.nl/milieuzone.
  • De landelijke subsidie moet los van de Amsterdamse regeling worden aangevraagd. Dit kan via de site van Agentschap NL.
  • In tegenstelling tot de Amsterdamse subsidie wordt de landelijke subsidie wel beoordeeld op kenteken. Houd daar dus rekening mee met uw aanvraag.

Meer informatie

Alle informatie over de subsidie is te vinden op amsterdam.nl. Wie nog vragen heeft, kan bellen met het subsidieloket van de gemeente Amsterdam, telefoon 020 5565 286.