De gemeente Antwerpen is voornemens om op 1 januari 2016 in het centrum, op de Singel, kaaien en leien een milieuzone in te voeren. Deze milieuzone geldt niet alleen voor het vrachtverkeer maar ook voor personenverkeer.

Eisen

Vanaf 2016 zullen de volgende toelatingseisen gelden:

  • Dieselvoertuigen minimaal Euro 3/III met roetfilter (vanaf 2001)
  • Benzinevoertuigen minimaal Euro 1 (vanaf 1 juli 1992)

Aanscherping

Vanaf 2020 zal er een aanscherping van deze normen zijn:

  • Dieselvoertuigen minimaal Euro 5/V (vrachtwagens vanaf 2008, personenwagens vanaf 2011)
  • Benzinevoertuigen minimaal Euro 2 (vanaf 1996)

Ontheffingen

De mogelijkheden om gebruik te maken van een ontheffing zijn nog niet geformuleerd. De categorieën die op grond van bijvoorbeeld het type opbouw met een lagere Euronorm Antwerpen binnen mogen rijden, worden zodra dit bekend is door EVO gecommuniceerd.

Handhaving

Voor de handhaving zal voor in België geregistreerde voertuigen gebruik worden gemaakt van automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Voor buitenlandse voertuigen zal handhaving door opsporingsambtenaren plaatsvinden. Voor buitenlandse voertuigen hanteert Antwerpen wel dezelfde toelatingseisen. 

Meer over milieuzones