17-06-2011  Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) voldoen niet altijd aan de verwachtingen die ondernemers daarvan hebben. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM)in een donderdag verschenen publicatie. Sommige verzekeringen sluiten zo veel medische aandoeningen uit, dat niet langer sprake is van een nuttig product.

AOV’s worden door ondernemers veelal als duur ervaren. Een groot aantal verzekeraars biedt daarom zogenoemde budget-verzekeringen aan, die een groot aantal aandoeningen van dekking uitsluiten of de duur en hoogte van de uitkering ernstig beperken.

Dit soort uitgeklede verzekeringen kunnen voor een beperkte doelgroep voorzien in de behoefte. Daarbij is wel goede en juiste advisering van belang. De AFM stelt echter vast dat verzekeraars juist voor de kwaliteit van de adviseurs met wie ze samenwerken geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

Zo noemt de AFM de‘critical illness-polissen’ die dekking bieden bij ernstige ziekten zoals kanker, maar vervolgens vele vormen van kanker toch uitsluiten. Een ander voorbeeld is het optioneel uitsluiten van psychische aandoeningen voor de stressvolle beroepen, in ruil voor een aanzienlijke premiekorting, zonder de klant duidelijk te informeren over de mogelijke gevolgen.

Bij het aanbieden van AOV’s wordt veelal te eenzijdig gekeken naar het budget van de klant. Een relatief lage premie resulteert dan mogelijk in grote financiële risico’s en een voorzienbare teleurstelling op het moment dat er een beroep op de verzekering wordt gedaan.

Onderzoek naar het uitkeringsgedrag van verzekeraars heeft volgens de AFM geen aanwijzingen opgeleverd dat verzekeraars structureel onzorgvuldig handelen bij de vaststelling en uitkering van claims.