07-11-2016 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft nieuwe en hogere ramingen vastgesteld ten aanzien van de levensverwachting in Nederland. De resterende levensverwachting van een 65-jarige in 2015 was 18,2 jaar voor mannen en 20,9 jaar voor vrouwen. Voor 2060 zal de resterende levensverwachting volgens de nieuwe prognose 25 jaar zijn. Dit dit betekent dat de AOW-leeftijd wordt aangepast.

Wetgeving

In de Wet Versnelde Verhoging AOW-leeftijd is vastgelegd dat de AOW-leeftijd jaarlijks met drie maanden wordt verhoogd tot een leeftijd van 67 jaar in 2021. Na 2021 zal de AOW-leeftijd worden vastgesteld op basis van de levensverwachting die het CBS publiceert. 

In 2025 68 jaar

De AOW-leeftijd voor iedereen die geboren is na 31 december 1954 per 2022 gesteld wordt op 67 jaar en drie maanden, maar in 2025 zal de AOW-leeftijd 68 jaar bedragen.

Pensioenfondsen

De zogenaamde pensioenrichtleeftijd stijgt, net zoals de AOW-leeftijd in verband met de hogere levensverwachting. Echter, de pensioenrichtleeftijd stijgt per hele jaren. Pensioenfondsen gaan er in 2018 van uit dat er in 2028 een pensioenleeftijd van 68 zal worden gehanteerd.