14-03-2014  Vanaf 1 april komen AOW-gerechtigden als eerste in aanmerking voor ontslag bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerde wijziging in het Ontslagbesluit.

Afspiegelingsbeginsel

Bij het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen moet een bedrijf het afspiegelingsbeginsel toepassen. Hierbij worden werknemers met uitwisselbare functies in leeftijdscategorieën verdeeld. Deze uitwisselbaarheid betreft functies die vergelijkbaar zijn naar inhoud, kennis, competenties, niveau en beloning. De achterliggende gedachte van het afspiegelingsbeginsel is dat de leeftijdsopbouw in een onderneming min of meer hetzelfde blijft na een ontslagronde.

Wijziging

Met ingang van 1 april moet bij een ontslagaanvraag, nadat de uitwisselbare functiegroepen zijn vastgesteld, worden bepaald of er AOW-gerechtigden in deze functiegroepen werkzaam zijn. Deze werknemers moeten dan als eerste voor een ontslag worden aangedragen. Daarna moeten de normale ontslagregels worden toegepast. De functiecategorie ’55 jaar en ouder' wordt hierbij veranderd in ’55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd’. Mocht het zo zijn dat er in een functiegroep meer AOW-gerechtigden vallen dan er ontslagen hoeven te worden, dan komt de AOW-gerechtigde met het kortste dienstverband in aanmerking voor een ontslag.

Achtergrond

Met deze wijziging wil de overheid bewerkstelligen dat werknemers die een inkomen kunnen ontvangen op grond van hun AOW eerder voor een ontslag in aanmerking komen dan werknemers die hier nog geen recht op hebben.