11-01-2016  APM Terminals Maasvlakte II zal per 1 maart 2016 de afhandeling van de regeling extern communautair douanevervoer (NCTS/Transit/T1) in de normale procedure (NT1) niet langer  faciliteren. Momenteel maakt zo’n 20% van de importlading gebruik van deze regeling. De vereenvoudigde regeling (Toegelaten Afzender) dient als alternatief.

Handmatig

Bij de NT1 procedure moet het vervoersdocument bij de Douane handmatig geldig worden gemaakt voordat een container de terminal verlaat. Bij gebruik van de vereenvoudigde procedure kan het vervoersdocument geautomatiseerd worden afgehandeld bij de terminal. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten vervoerders wel een correcte voormelding doen.

Gesprekken gaande

Een verschil tussen de normale en de vereenvoudigde procedure, is dat bij de normale procedure de vervoerstermijn en daarmee de borgstelling direct ingaat, bij de vereenvoudigde procedure moet hiervoor een extra handeling worden verricht. EVO en Fenedex hebben samen met andere partijen in de logistiek en in de haven getracht hiervoor een oplossing te vinden. De gesprekken hierover zijn nog steeds gaande.