02-01-2014  Bij de beslissing over een WIA- of Ziektewetuitkering krijgen niet alleen de zieke werknemer, maar ook de werkgever het rapport van de arbeidsdeskundige. Deze wijziging is op 1 januari ingegaan.

Gesprek

Na twee jaar ziekte kan een werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Deze instantie bepaalt dan of de werknemer nog in staat is (gedeeltelijk) te werken. Als het UWV tot de conclusie komt dat dit het geval is, volgt er een gesprek tussen de werknemer en een arbeidsdeskundige.

Onderzoek

De arbeidsdeskundige onderzoekt in hoeverre de werknemer nog kan werken, welk werk de werknemer kan verrichten en welke effecten dit heeft op zijn of haar inkomen. Vervolgens informeert de arbeidsdeskundige de werknemer over (de hoogte van) zijn uitkering en over eventuele reïntegratiemogelijkheden.

Oordeel

In het arbeidsdeskundig rapport dat werkgevers vanaf 1 januari ontvangen, motiveert de arbeidsdeskundige zijn oordeel. In dit rapport wordt geen medische informatie prijsgegeven over de aard van de ziekte, de oorzaak van de beperkingen of andere direct ziektegerelateerde informatie. In het rapport staat alleen wat een werknemer nog wel en niet meer kan.

Eigenrisicodrager

Vooral voor werkgevers die tevens eigenrisicodrager zijn, is deze informatie van belang. Zo kunnen zij bepalen of een werknemer in zijn eigen functie kan terugkeren of dat zij enkele aanpassingen moeten aanbrengen in het takenpakket of de werkplek van deze werknemer. Daarnaast is het voor werkgevers belangrijk om te weten waarop het UWV zijn beslissing baseert gezien het feit dat de werkgever zelf de kosten draagt voor de WGA- of Ziektewetuitkering van zijn werknemers.

Meer informatie

Ondernemers kunnen voor meer informatie over het arbeidsdeskundig rapport of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen contact opnemen met EVO-Bedrijfsjuristen, telefoon 079 3467 346.