Bij handels- en productiebedrijven nemen de personeelstekorten toe en is de druk op werknemers groot

Leestijd 3 minuten

23-09-2021  Alle oplopende arbeidsmarktekorten ten spijt, is binnen de mogelijkheden van het demissionaire kabinet slechts gekeken naar concrete mogelijkheden op de korte termijn. Het vergroten van het aanbod op de arbeidsmarkt door de jeugdwerkloosheid aan te pakken en een aantal veranderingen in de fiscale maatregelen, zijn daar het voorbeeld van. Hoewel deze maatregelen belangrijk zijn voor handels- en productiebedrijven, lijkt het voor de aanpak naar een toekomstige arbeidsmarkt als een druppel op de gloeiende plaat.

Het kabinet trekt in de Rijksbegroting voor 2022 extra geld uit om jongeren in de regio aan het werk te helpen. UWV, gemeenten en sociale partners gaan zorgen voor begeleiding naar nieuw werk, stimuleren scholing en ontwikkeling, en ondersteunen zwakkere jongeren, zoals leerlingen uit het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en vroegtijdige schoolverlaters. Hiermee moeten 28.604 studenten en 16.115 leerlingen aan werk worden geholpen. Ook is subsidie verstrekt aan 54 mbo-instellingen om deze groepen te ondersteunen.

Zo snel mogelijk

Er zijn structureel zo’n 3,8 miljoen mensen die niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Voorgenoemde maatregel voor scholieren en studenten (44.719 in totaal) speelt hier weliswaar op in, maar de grootste groep mensen wordt hiermee niet bereikt. Denk daarbij aan mensen met mantelzorgtaken, arbeidsongeschikten en gepensioneerden. Daarbij zijn er ook bijna 600.000 potentiële werknemers die wel willen werken, maar om uiteenlopende redenen niet gezocht hebben naar werk of daarvoor niet beschikbaar zijn. Daarnaast werken er circa 4,5 miljoen mensen in deeltijd. Wat evofenedex betreft, worden deze mensen zo snel mogelijk geholpen richting een baan in een logistiek beroep.

Stimulering Arbeidsmarkt Positie

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal 1000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Zij kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP, wat staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten, die nog geldig is tot 1 januari 2022. Een aandachtspunt voor een nieuw kabinet is snel maatregelen te treffen om deze mensen aan het werk te helpen alsmede binnen de Europese context te kijken wat er mogelijk is om het oplopende arbeidsmarkttekort op een duurzame manier aan te pakken.

Nood is hoog

De nood is hoog bij handels- en productiebedrijven, de personeelstekorten nemen toe, de termijn dat vacatures openstaan stijgt en de druk op werknemers is groot. Productiebedrijven slaan opdrachten af vanwege de huidige arbeidstekorten en de angst leeft dat de tekorten nog verder zullen oplopen. Het bedrijfsleven kijkt dan ook uit naar de spoedige uitvoering van het pakket aan maatregelen voorkomend uit de adviezen vanuit de WRR, commissie Borstlap, de SER en het Sociaal akkoord. Dit vraagt om een vooruitziende blik en behoeft een hoge plek op het prioriteitenlijstje van de overheid, om stilstand van onze bedrijven en baanverlies te voorkomen.

Fiscale maatregelen in 2022

Kleinere werkgevers krijgen in de Miljoenennota een verlaging van de Arbeidsongeschiktheidsfonds-premie doordat deze vanaf 2022 wordt gedifferentieerd. Kleine werkgevers kunnen deze tegemoetkoming aanwenden om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld via een verzuimverzekering. In 2022 wordt de zelfstandigenaftrek versoberd om het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Hier staat een verhoging van de arbeidskorting tegenover, waarmee (meer) werken lonender wordt. Daarnaast verruimt het kabinet het betaald ouderschapsverlof, waarmee het voor werknemers makkelijker wordt arbeid en zorg te combineren.

Werkgevers mogen werknemers bovendien voor elke volledige of gedeeltelijke thuiswerkdag een onbelaste vergoeding geven van 2 euro per werkdag. Maar de werkgever moet wel kiezen: er mag voor 1 werkdag geen combinatie van werkkosten en reiskosten voor woon-werkverkeer worden uitgekeerd. Een zakelijke reis mag wel extra worden vergoed. De 128-dagenregeling die werkgevers kunnen toepassen voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding, wordt in het Belastingplan 2022 aangepast. Deze geldt voortaan naar evenredigheid.

Tot slot gaan de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) in 2022 omlaag. Ook moeten werkgevers weer de lage Awf-premie herzien als een werknemer meer dan 30 procent heeft overgewerkt.

Marinke
Contact

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder