14-06-2012  Thuiswerkers en telewerkers vallen onder de Arbeidsomstandighedenwet. Voor thuiswerken gelden soepeler arboregels dan voor de werkplek in het bedrijf van de werkgever. Vanaf 1 juli vallen thuis- en telewerken onder dezelfde arboregels.

Gemakkelijker

Het doel is dat werknemers gemakkelijker plaats- en tijdsongebonden kunnen werken, bijvoorbeeld op een terras, een (internet)café of in een hotel. Werkgevers hoeven bijvoorbeeld niet meer te regelen dat de telewerkende werknemer oordoppen in heeft in een drukke stations- of fabriekshal. Werknemers zijn per 1 juli zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek.

Risico’s

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers die tele- of thuiswerken te informeren over de risico’s die hieraan zijn verbonden en hoe die risico’s kunnen worden vermeden. Geadviseerd wordt om hierover goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een thuis- en telewerkovereenkomst. Thuis- en telewerken moet ook onderdeel zijn van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Zzp’ers

Voor zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) en hun opdrachtgevers gelden de rechten en plichten uit het Arbeidsomstandighedenbesluit.